Home ราคางานพิมพ์ CMYK? ขั้นตอนการทำงาน Contact

BROCHURE

NAME CARD

CALENDAR

MENU

STICKER

ARTWORK
           
Click แล้วดูตารางราคาด้านล่างนี้ค่ะ


จำนวน/ใบ ขนาด A5 อาร์ตมัน 105 แกรม พิมพ์ออฟเซท 4 สี / ค่าพับ + เพิ่ม A5-105 gsm
1 หน้า
(ใบละ)
2 หน้า
(ใบละ)
พับครึ่ง หมายเหตุ/ค่าออกแบบ
1,000 2.40 2.85 300.- 1P=1,000/2P=1,500
2,000 1.40 1.45 300.- 1P=1,000/2P=1,500
4,000 0.80 0.85 300.- 1P=1,000/2P=1,500
6,000 0.78 0.83 480.- 1P=1,000/2P=1,500
8,000 0.50 0.53 640.- 1P=1,000/2P=1,500
10,000 0.45 0.48 800.- 1P=1,000/2P=1,500
12,000 0.43 0.47 960.- 1P=1,000/2P=1,500
16,000 0.42 0.46 1,280.- 1P=1,000/2P=1,500
20,000 0.41 0.45 1,600.-
24,000 0.40 0.44 1,920.-
30,000 0.38 0.43 2,400.-
40,000 0.30 0.35 3,200.-


จำนวน/ใบ
ขนาด A5 อาร์ตมัน 130 แกรม พิมพ์ออฟเซท 4 สี / ค่าพับ + เพิ่ม A5-130 gsm
1 หน้า
(ใบละ)
2 หน้า
(ใบละ)
พับครึ่ง หมายเหตุ/ค่าออกแบบ
1,000 2.45 2.90 300.- 1P=1,000/2P=1,500
2,000 1.45 1.50 300.- 1P=1,000/2P=1,500
4,000 0.85 0.90 300.- 1P=1,000/2P=1,500
6,000 0.80 0.88 480.- 1P=1,000/2P=1,500
8,000 0.58 0.60 640.- 1P=1,000/2P=1,500
10,000 0.50 0.54 800.- 1P=1,000/2P=1,500
12,000 0.49 0.53 960.- 1P=1,000/2P=1,500
16,000 0.47 0.52 1,280.- 1P=1,000/2P=1,500
20,000 0.45 0.51 1,600.-
24,000 0.42 0.50 1,920.-
30,000 0.40 0.45 2,400.-
40,000 0.31 0.38 3,200.-


จำนวน/ใบ ขนาด A5 อาร์ตมัน 160 แกรม พิมพ์ออฟเซท 4 สี / ค่าพับ + เพิ่ม A5-160 gsm
1 หน้า
(ใบละ)
2 หน้า
(ใบละ)
พับครึ่ง หมายเหตุ/ค่าออกแบบ
1,000 2.85 3.00 300.- 1P=1,000/2P=1,500
2,000 1.60 1.68 300.- 1P=1,000/2P=1,500
4,000 0.90 0.95 300.- 1P=1,000/2P=1,500
6,000 0.88 0.93 480.- 1P=1,000/2P=1,500
8,000 0.64 0.66 640.- 1P=1,000/2P=1,500
10,000 0.55 0.60 800.- 1P=1,000/2P=1,500
12,000 0.54 0.59 960.- 1P=1,000/2P=1,500
16,000 0.53 0.58 1,280.- 1P=1,000/2P=1,500
20,000 0.50 0.54 1,600.-
24,000 0.48 0.53 1,920.-
30,000 0.45 0.52 2,400.-
40,000 0.40 0.42 3,200.-

PRICE  UPDATE : 07_2022

*หมายเหตุ*
- ลูกค้าออกแบบฟรี จะได้รับเพียงไฟล์ .jpg /.pdf หรือสกุลไฟล์ภาพอื่นๆที่สามารถดูชัดเจนในความละเอียดไม่เกิน 72 pixel เท่านั้นหากลูกค้าท่านใดต้องการไฟล์ต้นฉบับ จะไม่สามารถเข้าโปรโมชั่น ออกแบบฟรี ได้ และต้องเสียค่าออกแบบในอัตราปกติตามที่ฝ่ายขายระบุในใบเสนอราคา
- ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
- ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง
- ราคาดังกล่าวเป็นราคางานเพลทรวม ใช้ระยะเวลาผลิต อย่างน้อย 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้ายืนยันแบบและมัดจำ 50%
- งานตัดของรูปแบบงานขอบเสมอโดบรอบ จะมีการคลาดเคลื่อนของใบมีด 1-2 มิล ค่ะ
- ค่าสีงานพิมพ์จริง +- ค่าความ้เข้ม/สว่าง จากค่าสีในไฟล์ โดยประมาณ 10-15%
- การตรวจเชคสีทางหน้าจอของแต่ละเครื่อง ไม่สามารถยึดเป็นค่าสีต้นฉบับได้ เนื่องจากการตั้งค่าจอของแต่ละเครื่องไม่เท่ากัน หากลูกค้าท่านใดต้องการความแม่นยำของสี กรุณาแจ้งขอดูดิจิตอลพรู๊ฟทุกครั้งค่ะ (ดิจิตอล +- 10-15% จากไฟล์งานเช่นกัน)

● ลูกค้าที่จ้างออกแบบไฟล์งาน/ออกแบบ+พิมพ์ จะได้รับไฟล์ตันฉบับพร้อมพิมพ์ (embed/Creatoutline แล้ว)

 
     
           
 
Mobile : 086-030-7130 , 086-030-7506 / E-mail : [email protected]
Since 2008 l Coyright @ 2022 [ Designed by www.meedesign.com ]