Home ราคางานพิมพ์ CMYK? ขั้นตอนการทำงาน Contact

BROCHURE

NAME CARD

CALENDAR

MENU

STICKER

ARTWORK
           
 นามบัตร อาร์ตการ์ด 250 แกรม พิมพ์ 4 สี (ไม่เคลือบ) 
BUSINESS CARD : ARTCARD PAPER 250 gram (not coated)

250 gram
จำนวน (ใบ)
Quantity (Sheet)
พิมพ์ 1 ด้าน
ราคา:ใบ
1 Page / Price:Sheet
พิมพ์ 2 ด้าน
ราคา:ใบ
2 Page / Price:Sheet
ค่าออกแบบ/ARTWORK
1หน้า = 200.-
2หน้า = 300.-
200 0.90 1.20 OFFSET PRINT
300 0.85 1.10  
500 0.75 1.00  
1,000 0.68 0.90  
2,000 0.65 0.88  
3,000 0.60 0.85  
5,000 0.55 0.80  


ระบบพิมพ์ออฟเซท 5-7 วันทำการ
* นามบัตรอาร์ตการ์ด 250 แกรม ไม่เคลือบ (กรณีงานเร่งใช้ด่วน กรุณาแจ้งกำหนดวันกับเจ้าหน้าที่ค่ะ)

โดยระบบดิจิตอลจะมีสีเข้ม และความละเอียดเม็ดสีน้อยกว่างานออฟเซท งานไล่สี guardian อาจมองเห็นริ้วสี หากซีเรียจเรื่องสี รบกวนระบุฝ่ายขายว่าต้องการงานระบบออฟเซท ระยะเวลาผลิต 5-7 วันทำการค่ะ

จำนวนตั้งแต่ 1,000 ใบขึ้นไป ที่ไม่มีกำหนดรับงานด่วน จะเป็นงานพิมพ์ออฟเซท ใช้เวลา 5-7 วันทำการค่ะ  *ราคายังไม่รวมภาษี
 
นามบัตร อาร์ตการ์ด 250 แกรม พิมพ์ 4 สี + เคลือบด้าน 2 ด้าน (ออฟเซท)
BUSINESS CARD : ARTCARD PAPER 250 gram Offset Print
+OPP Mate 2Page
250 gram+OPP
จำนวน (ใบ)
Quantity (Sheet)
พิมพ์ 1 ด้าน
ราคา:ใบ
1 Page / Price:Sheet
พิมพ์ 2 ด้าน
ราคา:ใบ
2 Page / Price:Sheet
ค่าออกแบบ/ARTWORK
1หน้า = 200.-
2หน้า = 300.-
200 1.80 2.40  OFFSET PRINT
300 1.65 2.20  
500 1.20 1.80  
1,000 1.00 1.50  
2,000 0.95 1.40  
3,000 0.90 1.30  
5,000 0.85 1.20  
* นามบัตรเคลือบด้าน ใช้ระยะเวลาในการผลิต 5-7 วันทำการ ค่ะ */ ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง / งานด่วนกรุณาแจ้งฝ่ายขายก่อนทำใบเสนอราคา
 
นามบัตร อาร์ตการ์ด 250 แกรม พิมพ์ 4 สี + เคลือบมัน 2 ด้าน (ดิจิตอลเท่านั้น)
BUSINESS CARD : ARTCARD PAPER 250 gram (Digital Print) +Gloss Laminate 2Page
250 gram+UV gloss
จำนวน (ใบ)
Quantity (Sheet)
พิมพ์ 1 ด้าน
ราคา:ใบ
1 Page / Price:Sheet
พิมพ์ 2 ด้าน
ราคา:ใบ
2 Page / Price:Sheet
ค่าออกแบบ/ARTWORK
1หน้า = 200.-
2หน้า = 300.-
200 2.30 2.50  OFFSET PRINT
300 2.10 2.40  
500 2.00 2.20  
1,000 1.95 2.00  
2,000 1.85 1.98  
3,000 1.70 1.89  
5,000 0.98 1.65  
* นามบัตรเคลือบมัน จะมีลงเฉพาะระบบดิจิตอลเท่านั้น  /  ใช้ระยะเวลาในการผลิต 3-5 วันทำการ ค่ะ */ ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง
 
นามบัตร PVC 200 แกรม พิมพ์ 4 สี (ออฟเซท)
BUSINESS CARD : PVC 200 gram Offset Print
PVC 200 gram
จำนวน (ใบ)
Quantity (Sheet)
พิมพ์ 1 ด้าน
ราคา:ใบ
1 Page / Price:Sheet
พิมพ์ 2 ด้าน
ราคา:ใบ
2 Page / Price:Sheet
ค่าออกแบบ/ARTWORK
1หน้า = 200.-
2หน้า = 300.-
200 2.50 3.50  OFFSET PRINT
300 2.48 3.48  
500 2.00 2.50  
1,000 1.75 2.00  
2,000 1.50 1.75  
3,000 1.25 1.50  
5,000 1.00 1.25  
* นามบัตร PVC 200 แกรม ใช้ระยะเวลาในการผลิต 5-7 วันทำการ ค่ะ */ ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง
 
นามบัตร อาร์ตการ์ด 300 แกรม พิมพ์ 4 สี (ไม่เคลือบ) (ออฟเซท)
BUSINESS CARD : ARTCARD PAPER 300 gram Offset Print (Not Coated)
300 gram
จำนวน (ใบ)
Quantity (Sheet)
พิมพ์ 1 ด้าน
ราคา:ใบ
1 Page / Price:Sheet
พิมพ์ 2 ด้าน
ราคา:ใบ
2 Page / Price:Sheet
ค่าออกแบบ/ARTWORK
1หน้า = 200.-
2หน้า = 300.-
200 2.70 3.00  OFFSET PRINT
300 2.30 2.80  
500 2.20 2.60  
1,000 2.00 2.50  
2,000 1.95 2.30  
3,000 1.85 2.20  
5,000 1.60 1.85  
* นามบัตรอาร์ตการ์ด 300 แกรม ใช้ระยะเวลาในการผลิต 5-7 วันทำการ ค่ะ */ ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง
 
นามบัตร อาร์ตการ์ด 300 แกรม พิมพ์ 4 สี + เคลือบด้าน (ดิจิตอลเท่านั้น)
BUSINESS CARD : ARTCARD PAPER 250 gram Offset Print +OPP Mate 2Page
(DIGITAL only)
300 gram+OPP
จำนวน (ใบ)
Quantity (Sheet)
พิมพ์ 1 ด้าน
ราคา:ใบ
1 Page / Price:Sheet
พิมพ์ 2 ด้าน
ราคา:ใบ
2 Page / Price:Sheet
ค่าออกแบบ/ARTWORK
1หน้า = 200.-
2หน้า = 300.-
200 3.00 3.50 DIGITAL PRINT 
300 2.50 3.00  
500 2.50 2.80  
1,000 2.30 2.65  
2,000 2.03 2.50  
3,000 2.00 2.30  
5,000 1.85 2.00  

* นามบัตรอาร์ตการ์ด 300 แกรม+เคลือบด้าน ราคาในตารางนี้เป็นพิมพ์ระบบดิจิตอลเท่านั้น
หากต้องการลงออฟเซท จะต้องใช้ราคาเท่ากับงาน 300 แกรม+สปอต 2 หน้าค่ะ กรุณาย้ำและระบุกับเจ้าหน้าที่ ที่รับออเดอร์ค่ะ
หากไม่ได้ระบุย้ำมาว่าเอาระบบออฟเซท งานจะลงเป็นระบบดิจิตอลทุกกรณีค่ะ

ดิจิตอล - ใช้ระยะเวลาในการผลิต 5-7 วันทำการ //// ออฟเซท - ใช้ระยะเวลาในการผลิต 7-10 วันทำการ ค่ะ */ ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

นามบัตร อาร์ตการ์ด 300 แกรม พิมพ์ 4 สี + เคลือบด้าน + สปอตยูวี 2 ด้าน (ออฟเซท)
BUSINESS CARD : ARTCARD PAPER 300 gram (Offset Print) +OPP Mate
+Spot UV 2 Page

และ นามบัตร อาร์ตการ์ด 300 แกรม พิมพ์ 4 สี + เคลือบด้าน(ออฟเซท)
BUSINESS CARD : ARTCARD PAPER 250 gram Offset Print +OPP Mate 2Page

300 gram+OPP
+ SPOT UV
จำนวน (ใบ)
Quantity (Sheet)
พิมพ์ 1 หรือ 2 ด้าน 
ราคา:ใบ
1 or 2 Page / Price:Sheet
ค่าออกแบบ/ARTWORK
1หน้า = 200.-
2หน้า = 300.-
200 5.50  OFFSET PRINT
300 5.00  
500 4.80  
1,000 4.65  
2,000 4.50  
3,000 4.20  
5,000 3.90  

* นามบัตรสปอตยูวี ใช้ระยะเวลาในการผลิต 10-15 วันทำการ ค่ะ * / ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง
กรณีลูกค้าต้องการงานพิมพ์ 1 หน้า+เคลือบด้าน+สปอตยูวี 1 หน้า หรือ อาร์ตการ์ด 300 แรม+เคลือบด้าน จะคิดราคาเท่ากับงานสปอต 2 หน้า

 

นามบัตร K-ONE 210 แกรม (กระดาษปอนด์ละเอียด)
พิมพ์ 4 สี (ออฟเซท)
BUSINESS CARD : K-ONE 210 gram Offset Print (Not Coated)

K-ONE 210 gram
จำนวน (ใบ)
Quantity (Sheet)
พิมพ์ 1 ด้าน
ราคา:ใบ
1 Page / Price:Sheet
พิมพ์ 2 ด้าน
ราคา:ใบ
2 Page / Price:Sheet
ค่าออกแบบ/ARTWORK
1หน้า = 200.-
2หน้า = 300.-
200 3.00 3.40  OFFSET PRINT
300 2.45 3.15  
500 2.25 2.75  
1,000 2.00 2.50  
2,000 1.90 2.40  
3,000 1.75 2.30  
5,000 1.50 1.90  
* นามบัตร rough paper 210/240 แกรม ใช้ระยะเวลาในการผลิต 5-7 วันทำการค่ะ */ ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง
 


นามบัตร K-ONE 240 แกรม (กระดาษปอนด์เนื้อละเอียด) พิมพ์ 4 สี (ออฟเซท)
BUSINESS CARD : K-ONE 240 gram Offset Print (Not Coated)

K-ONE 240 gram
จำนวน (ใบ)
Quantity (Sheet)
พิมพ์ 1 ด้าน
ราคา:ใบ
1 Page / Price:Sheet
พิมพ์ 2 ด้าน
ราคา:ใบ
2 Page / Price:Sheet
ค่าออกแบบ/ARTWORK
1หน้า = 200.-
2หน้า = 300.-
200 3.20 3.60  OFFSET PRINT
300 2.50 3.50  
500 2.40 3.40  
1,000 2.30 3.20  
2,000 2.15 3.10  
3,000 2.00 2.85  
5,000 1.85 2.00  
* นามบัตร rough paper 210/240 แกรม ใช้ระยะเวลาในการผลิต 5-7 วันทำการค่ะ */ ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง
 
 
Price Update : 04_2023
 
     
     
     
           
 
Mobile : 086-030-7130 , 086-030-7506 / E-mail : [email protected]
Since 2008 l Coyright @ 2022 [ Designed by www.meedesign.com ]