Home ราคางานพิมพ์ CMYK? ขั้นตอนการทำงาน Contact

BROCHURE

NAME CARD

CALENDAR

MENU

STICKER

ARTWORK
           
 CMYK คืออะไร?
CMYK คือ อะไร?
คือ ระบบสีการพิมพ์สิ่งพิมพ์ โดยประกอบด้วยแม่สี 4 สี ทับซ้อนกัน ผสมกัน จนได้ภาพและสีตามที่ต้องการ
ระบบสี CMYK
 ย่อมาจาก Cyan - Magenta - Yellow - Key (Black)  ซึ่งเป็นแม่สีจากต้นกำเนิดที่เป็นสีทึบแสง เช่น สีโปสเตอร์
| (ที่เราใช้ทำงานศิลปะส่งอาจารย์ตอนประถมฯ), สีน้ำ,
และสีจากหมึกพิมพ์ นั่นเอง โดยระบบการพิมพ์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ด้วยเครื่อง Printer ขนาดเล็กอยู่ที่บ้าน (ทั้ง Laser และ Inkjet)
ไปจนถึงแท่นพิมพ์ขนาดใหญ่ อย่างแท่นพิมพ์ Offset ส่วนใหญ่ก็จะพิมพ์ด้วยระบบ CMYK ทั้งนั้น
ระบบการทำงานของสี CMYK (Offset printing)
 
ความแตกต่างระหว่าง RGB กับ CMYK
RGB

งานออกแบบที่ใช้เผยแพร่ผ่านหน้าจอต่างๆ เช่น
มือถือ / คอมพิวเตอร์ / โฆษณาดิจิตอล
เปรียบเทียบสี 2 ระบบ

CMYK

งานออกแบบที่ใช้เผยแพร่บนสิ่งพิมพ์ เช่น
ใบปลิว แผ่นพับ ไวนิล

RGB มีแนวคิดมาจากการผสมแสงสีหลัก 3 สีเข้าด้วยกัน
คือ แดง (RED) / เขียว (GREEN)  / น้ำเงิน (BLUE)
ซึ่งเมื่อผสมกันจะทำให้เกิดสีจำนวนมาก
และเมื่อนำมารวมกันที่ความเข้มสูงสุดจะได้สีขาว  ส่วนใหญ่การใช้สีลักษณะนี้จะใช้
ในอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแสง เช่นจอภาพ กล้องดิจิตอล
จอคอมพิวเตอร์ จอมือถือ เป็นต้น
จึงทำให้ดูสีสดกว่างานพิมพ์จริงที่ใช้ระบบสี CMYK
CMYK มีแนวคิดมาจากระบบการพิมพ์ โดยภาพจะถูกแยก
ออกเป็นแม่พิมพ์ของสีหลักเพียง 4 สี คือ
ฟ้า   (CYAN) / ม่วงแดง (MAGENTA)
เหลือง (YELLOW) /ดำ (BLACK)
ซึ่งเมื่อนำมารวมกันแล้วจะได้สีดำ
ซึ่งทำให้งานพิมพ์จริงสีดรอป และหม่นกว่าไฟล์งานหน้าที่ดูจากหน้าจอทุกประเภท
 
 
           
 
Mobile : 086-030-7130 , 086-030-7506 / E-mail : [email protected]
Since 2008 l Coyright @ 2022 [ Designed by www.meedesign.com ]