Home ราคางานพิมพ์ CMYK? ขั้นตอนการทำงาน Contact

BROCHURE

NAME CARD

CALENDAR

MENU

STICKER

ARTWORK
           
Click แล้วดูตารางราคาด้านล่างนี้ค่ะ

จำนวน/ใบ ขนาด A4 อาร์ตมัน 105 แกรม พิมพ์ออฟเซท 4 สี / ค่าพับ + เพิ่ม A4-105 gsm
1 หน้า
(ใบละ)
2 หน้า
(ใบละ)
พับครึ่ง 2 พับ3ตอน หมายเหตุ/ค่าออกแบบ
1,000 2.45 2.60 400.- 500.- 1P=1,500/2P=2,000
2,000 1.45 1.55 400.- 500.- 1P=1,500/2P=2,000
3,000 1.30 1.45 400.- 500.- 1P=1,500/2P=2,000
4,000 1.20 1.30 400.- 500.- 1P=1,500/2P=2,000
5,000 0.85 0.90 500.- 500.- 1P=1,500/2P=2,000
6,000 0.83 0.85 500.- 600.- 1P=1,500/2P=2,000
8,000 0.80 0.80 600.- 700.- 1P=1,500/2P=2,000
10,000 0.75 0.78 800.- 900.-
12,000 0.65 0.73 1,000.- 1,080.-
15,000 0.63 0.70 1,200.- 1,350.-
20,000 0.60 0.65 1,600.- 1,800.-

จำนวน/ใบ
ขนาด A4 อาร์ตมัน 130 แกรม พิมพ์ออฟเซท 4 สี / ค่าพับ + เพิ่ม A4-130 gsm
1 หน้า
(ใบละ)
2 หน้า
(ใบละ)
พับครึ่ง 2 พับ3ตอน หมายเหตุ/ค่าออกแบบ
1,000 2.60 2.70 400.- 500.- 1P=1,500/2P=2,000
2,000 1.55 1.60 400.- 500.- 1P=1,500/2P=2,000
3,000 1.40 1.35 400.- 500.- 1P=1,500/2P=2,000
4,000 1.30 1.40 400.- 500.- 1P=1,500/2P=2,000
5,000 0.95 1.00 500.- 500.- 1P=1,500/2P=2,000
6,000 0.93 0.95 500.- 600.- 1P=1,500/2P=2,000
8,000 0.90 0.93 600.- 700.- 1P=1,500/2P=2,000
10,000 0.85 0.90 800.- 900.-
12,000 0.70 0.80 1,000.- 1,080.-
15,000 0.68 0.75 1,200.- 1,350.-
20,000 0.65 0.70 1,600.- 1,800.-

จำนวน/ใบ ขนาด A4 อาร์ตมัน 160 แกรม พิมพ์ออฟเซท 4 สี / ค่าพับ + เพิ่ม A4-160 gsm
1 หน้า
(ใบละ)
2 หน้า
(ใบละ)
พับครึ่ง 2 พับ3ตอน หมายเหตุ/ค่าออกแบบ
1,000 2.95 3.10 400.- 500.- 1P=1,500/2P=2,000
2,000 1.70 1.80 400.- 500.- 1P=1,500/2P=2,000
3,000 1.50 1.60 400.- 500.- 1P=1,500/2P=2,000
4,000 1.40 1.50 400.- 500.- 1P=1,500/2P=2,000
5,000 1.05 1.10 500.- 500.- 1P=1,500/2P=2,000
6,000 0.98 1.08 500.- 600.- 1P=1,500/2P=2,000
8,000 0.95 1.05 600.- 700.- 1P=1,500/2P=2,000
10,000 0.90 1.02 800.- 900.-
12,000 0.85 0.95 1,000.- 1,080.-
15,000 0.78 0.85 1,200.- 1,350.-
20,000 0.75 0.80 1,600.- 1,800.-

PRICE  UPDATE : 07_2022

*หมายเหตุ*
- ลูกค้าออกแบบฟรี จะได้รับเพียงไฟล์ .jpg /.pdf หรือสกุลไฟล์ภาพอื่นๆที่สามารถดูชัดเจนในความละเอียดไม่เกิน 72 pixel เท่านั้นหากลูกค้าท่านใดต้องการไฟล์ต้นฉบับ จะไม่สามารถเข้าโปรโมชั่น ออกแบบฟรี ได้ และต้องเสียค่าออกแบบในอัตราปกติตามที่ฝ่ายขายระบุในใบเสนอราคา
- ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
- ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง
- ราคาดังกล่าวเป็นราคางานเพลทรวม ใช้ระยะเวลาผลิต อย่างน้อย 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้ายืนยันแบบและมัดจำ 50%
- งานตัดของรูปแบบงานขอบเสมอโดบรอบ จะมีการคลาดเคลื่อนของใบมีด 1-2 มิล ค่ะ
- ค่าสีงานพิมพ์จริง +- ค่าความ้เข้ม/สว่าง จากค่าสีในไฟล์ โดยประมาณ 10-15%
- การตรวจเชคสีทางหน้าจอของแต่ละเครื่อง ไม่สามารถยึดเป็นค่าสีต้นฉบับได้ เนื่องจากการตั้งค่าจอของแต่ละเครื่องไม่เท่ากัน หากลูกค้าท่านใดต้องการความแม่นยำของสี กรุณาแจ้งขอดูดิจิตอลพรู๊ฟทุกครั้งค่ะ (ดิจิตอล +- 10-15% จากไฟล์งานเช่นกัน)

● ลูกค้าที่จ้างออกแบบไฟล์งาน/ออกแบบ+พิมพ์ จะได้รับไฟล์ตันฉบับพร้อมพิมพ์ (embed/Creatoutline แล้ว)

 
     
           
 
Mobile : 086-030-7130 , 086-030-7506 / E-mail : [email protected]
Since 2008 l Coyright @ 2022 [ Designed by www.meedesign.com ]