Home ราคางานพิมพ์ CMYK? ขั้นตอนการทำงาน Contact

BROCHURE

NAME CARD

CALENDAR

MENU

STICKER

ARTWORK
           
Click แล้วดูตารางราคาด้านล่างนี้ค่ะ
จำนวน/ใบ ขนาด A3 อาร์ตมัน 105 แกรม พิมพ์ออฟเซท 4 สี / ค่าพับ + เพิ่ม A3-105 gsm
1 หน้า
(ใบละ)
2 หน้า
(ใบละ)
พับครึ่ง+ 2 พับ3ตอน+ หมายเหตุ/ค่าออกแบบ
500 9.15 9.67 200.- 300.- 1P=2,000/2P=2,500
1,000 4.85 5.00 400.- 500.- 1P=2,000/2P=2,500
2,000 3.02 3.15 400.- 500.- 1P=2,000/2P=2,500
3,000 3.00 3.13 400.- 500.- 1P=2,000/2P=2,500
4,000 1.80 1.92 400.- 500.- 1P=2,000/2P=2,500
5,000 1.62 1.71 500.- 500.- 1P=2,000/2P=2,500
6,000 1.60 1.70 500.- 600.- 1P=2,000/2P=2,500
8,000 1.50 1.68 600.- 700.- 1P=2,000/2P=2,500
10,000 1.30 1.35 800.- 900.-
12,000 1.28 1.33 1,000.- 1,080.-
15,000 1.25 1.30 1,200.- 1,350.-
20,000 1.20 1.25 1,600.- 1,800.-

จำนวน/ใบ
ขนาด A3 อาร์ตมัน 130 แกรม พิมพ์ออฟเซท 4 สี / ค่าพับ + เพิ่ม A3-130 gsm
1 หน้า
(ใบละ)
2 หน้า
(ใบละ)
พับครึ่ง+ 2 พับ3ตอน+ หมายเหตุ/ค่าออกแบบ
500 10.25 10.80 200.- 300.- 1P=2,000/2P=2,500
1,000 5.20 5.45 400.- 500.- 1P=2,000/2P=2,500
2,000 3.23 3.42 400.- 500.- 1P=2,000/2P=2,500
3,000 3.20 3.40 400.- 500.- 1P=2,000/2P=2,500
4,000 2.03 2.15 400.- 500.- 1P=2,000/2P=2,500
5,000 1.75 1.83 500.- 500.- 1P=2,000/2P=2,500
6,000 1.73 1.82 500.- 600.- 1P=2,000/2P=2,500
8,000 1.72 1.81 600.- 700.- 1P=2,000/2P=2,500
10,000 1.48 1.57 800.- 900.-
12,000 1.46 1.55 1,000.- 1,080.-
15,000 1.40 1.50 1,200.- 1,350.-
20,000 1.30 1.43 1,600.- 1,800.-

จำนวน/ใบ ขนาด A3 อาร์ตมัน 160 แกรม พิมพ์ออฟเซท 4 สี / ค่าพับ + เพิ่ม A3-160 gsm
1 หน้า
(ใบละ)
2 หน้า
(ใบละ)
พับครึ่ง 2 พับ3ตอน หมายเหตุ/ค่าออกแบบ
500 10.80 11.30 200.- 300.- 1P=2,000/2P=2,500
1,000 5.83 6.13 400.- 500.- 1P=2,000/2P=2,500
2,000 3.45 3.62 400.- 500.- 1P=2,000/2P=2,500
3,000 3.40 3.64 400.- 500.- 1P=2,000/2P=2,500
4,000 2.25 2.40 400.- 500.- 1P=2,000/2P=2,500
5,000 1.96 2.05 500.- 500.- 1P=2,000/2P=2,500
6,000 1.95 2.01 500.- 600.- 1P=2,000/2P=2,500
8,000 1.88 2.00 600.- 700.- 1P=2,000/2P=2,500
10,000 1.63 1.72 800.- 900.-
12,000 1.60 1.70 1,000.- 1,080.-
15,000 1.55 1.64 1,200.- 1,350.-
20,000 1.50 1.58 1,600.- 1,800.-

PRICE  UPDATE : 07_2022

*หมายเหตุ*
- ลูกค้าออกแบบฟรี จะได้รับเพียงไฟล์ .jpg /.pdf หรือสกุลไฟล์ภาพอื่นๆที่สามารถดูชัดเจนในความละเอียดไม่เกิน 72 pixel เท่านั้นหากลูกค้าท่านใดต้องการไฟล์ต้นฉบับ จะไม่สามารถเข้าโปรโมชั่น ออกแบบฟรี ได้ และต้องเสียค่าออกแบบในอัตราปกติตามที่ฝ่ายขายระบุในใบเสนอราคา
- ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
- ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง
- ราคาดังกล่าวเป็นราคางานเพลทรวม ใช้ระยะเวลาผลิต อย่างน้อย 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้ายืนยันแบบและมัดจำ 50%
- งานตัดของรูปแบบงานขอบเสมอโดบรอบ จะมีการคลาดเคลื่อนของใบมีด 1-2 มิล ค่ะ
- ค่าสีงานพิมพ์จริง +- ค่าความ้เข้ม/สว่าง จากค่าสีในไฟล์ โดยประมาณ 10-15%
- การตรวจเชคสีทางหน้าจอของแต่ละเครื่อง ไม่สามารถยึดเป็นค่าสีต้นฉบับได้ เนื่องจากการตั้งค่าจอของแต่ละเครื่องไม่เท่ากัน หากลูกค้าท่านใดต้องการความแม่นยำของสี กรุณาแจ้งขอดูดิจิตอลพรู๊ฟทุกครั้งค่ะ (ดิจิตอล +- 10-15% จากไฟล์งานเช่นกัน)

● ลูกค้าที่จ้างออกแบบไฟล์งาน/ออกแบบ+พิมพ์ จะได้รับไฟล์ตันฉบับพร้อมพิมพ์ (embed/Creatoutline แล้ว)

 
     
           
 
Mobile : 086-030-7130 , 086-030-7506 / E-mail : [email protected]
Since 2008 l Coyright @ 2022 [ Designed by www.meedesign.com ]