Last Version @ 2020 HOME
หน้าแรก
PRODUCT INKJET
งานอิงค์เจท
วิธีเตรียม
ไฟล์งาน
SEND FILE
ส่งไฟล์งาน
ขั้นตอน
การทำงาน
CONTACT
ติดต่อเรา
www.meedesign.com

SOCIAL MEDIA AD

BUSINESS
CARD

BROCHURE
A5 l A4 l A3

CALENDAR
2021
CARD &
WEDDING CARD
FLODER
แฟ้มเอกสาร

DESIGN PRICE
ค่าออกแบบ

 
โปรโมชั่น! ลดราคาค่าออกแบบ 20%
 

*เงื่อนไข* ส่วนลดเฉพาะค่าออกแบบ 20%

- ลดค่าออกแบบทั้งเว็บ ทุกตารางที่มีราคาค่าออกแบบแสดง เมื่อลูกค้าสั่งพิมพ์งานกับโรงพิมพ์
*ยกเว้นงานพิมพ์นามบัตรทุกรายการไม่ร่วมโปรโมชั่น ลดค่าออกแบบ 20%*

หมดเขต 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นี้เท่านั้น

ไวรัสก็กลัว งานก็อยากได้ สั่งเถอะ!
 
จะได้รับเพียงไฟล์ .jpg /.pdf หรือสกุลไฟล์ภาพอื่นๆที่สามารถดูชัดเจนในความละเอียดไม่เกิน 72 pixel เท่านั้นหากลูกค้าท่านใดต้องการไฟล์ต้นฉบับ จะไม่สามารถเข้าโปรโมชั่น ออกแบบฟรี ได้ และต้องเสียค่าออกแบบในอัตราปกติตามที่ฝ่ายขายระบุในใบเสนอราคา
*** ไฟล์งานต้นฉบับ สำหรับลูกค้าที่จ้างออกแบบปกติ จะได้ไฟล์แบบที่ยืนยัน และ embed+create outline พร้อมพิมพ์แล้วเท่านั้น ***
ลูกค้าออกแบบฟรี
 
 
 
เงื่อนไขการร่วมโปรโมชั่น
- ลูกค้าที่สามารถขอรับบริการถ่ายรูปฟรีได้จะต้องมีรายการสั่งพิมพ์งานกับทางโรงพิมพ์  ยอดจำนวน 4,000 ใบ ขึ้นไปเท่านั้น
- สินค้าขนาดเล็กเท่านั้น เช่น เครื่องสำอางค์ กล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ขนาดไม่เกิน ก30xย30xส30 ซม จำนวนสินค้าไม่เกิน 10 ชิ้น/1แบบ แผ่นพับ
- ไม่มีบริการถ่ายนอกสถานที่ทุกกรณี โดยลูกค้า จะต้องส่งตัวสินค้ามาให้ทีมงานทำการถ่ายภาพ
- ก่อนส่งตัวสินค้ามาให้ถ่ายภาพ ลูกค้าจะต้องทำการสั่งซื้อ/วางมัดจำ ในใบรายการสั่งซื้อนั้นๆ
- ภาพที่ถ่ายจะนำไปใช้ในลงรายละเอียดในงานแผ่นพับ/โบรชัวร์/แคตตาล็อค ที่ทำการสั่งซื้อกับบริษัท เท่านั้น ลูกค้าจะไม่ได้ไฟล์ภาพต้นฉบับ
หากต้องการไฟล์ภาพต้นฉบับ เพื่อนำไปต่อยอดในงานอื่นๆ จะไม่สามารถเข้าโปรโมชั่นได้ โดยสอบถามรายละเอียดราคาบริการถ่ายภาพ ได้จากฝ่ายขาย
- การส่งคืนสินค้า จะส่งคืนพร้อมกับ แผ่นพับ/ใบปลิว ที่ทำการพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
- กรณียกเลิกงาน/ใบสั่งซื้อ โดยทีทีมงานได้ทำการถ่ายภาพและวางแบบแล้ว จะไม่สามารถขอมัดจำคืนได้ ทุกกรณี
* ระยะเวลาโปรโมชั่น และเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม *
 
 
 
เงื่อนไข การแก้ไขได้ไม่จำกัดครั้ง*
1. การแก้ไขงานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯเท่านั้น ซึ่งจะต้องอยู่ในขอบเขตของงาน ตามบรีฟงานของลูกค้าที่แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการออกแบบ และมีรูปแบบของงานที่ชัดเจน
2. สามารถเปลี่ยนรูปแบบงาน สีสัน และคอนเซฟงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
3. ส่วนที่สามารถแจ้งแก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งการแก้ เช่น ข้อมูล / รูปภาพ /ตำแหน่ง และเนื้อหาในงานได้ โดยขอความร่วมมือจากลูกค้าทุกท่าน ในการตรวจสอบและรวบรวมจุดแก้ไขในแต่ละครั้ง ให้ครอบคลุมงาน เพื่อกระชับระยะเวลาในการแก้ไขงาน และสรุปแบบ (โดยปกติจะไม่เกิน 10 ครั้ง หรือไม่เกิน 14 วันทำการ)
4. ส่วนที่ไม่อยู่ในขอบเขตของบริการ เช่น การเปลี่ยนรูปแบบงานทั้งหมดเกิน 2 ครั้ง / การเปลี่ยนเนื้อหาทั้งหมด โดยไม่อยู่ในคอนเซปงาน ที่แจ้งกับเจ้าหน้าที่ก่อนการออกแบบ / รูปแบบงานที่ไม่มีแนวทางหรือความชัดเจนของความต้องการของลูกค้า
5. เพื่อความสะดวก และความเข้าใจที่ตรงกันในการออกแบบ กรุณาแนบตัวอย่างงานที่ต้องการ ส่งให้เจ้าหน้าที่ออกแบบในขั้นตอนบรีฟงาน
6. กรณีออกแบบโลโก้/ตราสินค้า จะไม่สามารถเข้าบริการแก้ไขได้ไม่จำกัดครั้งได้ (โดยจะออกแบบ้ให้ 2 ธีมงาน ตามบรีฟงานลูกค้า ไม่เกิน 2 แบบ เพื่อให้ลูกค้าเลือกแบบใดแบบหนึ่ง และปรับแก้ไขได้ไม่เกิน 5 ครั้ง) หากเกินจาก 5 ครั้ง จะต้องให้เจ้าหน้าที่พิจารณาค่าบริการเพิ่มเติม ครั้งละ 500 บาท
7. กรณีอื่นๆ แล้วแต่เจ้าหน้าที่พิจารณาตามความเหมาะสม
     
     
 
Tel : 02-1900-750-52   E-mail : [email protected]
 
Since 2008 l Coyright @ 2020 [ Designed by www.meedesign.com ]