Last Version @ 2020 HOME
หน้าแรก
PRODUCT INKJET
งานอิงค์เจท
วิธีเตรียม
ไฟล์งาน
SEND FILE
ส่งไฟล์งาน
ขั้นตอน
การทำงาน
CONTACT
ติดต่อเรา
www.meedesign.com

SOCIAL MEDIA AD

BUSINESS
CARD

BROCHURE
A5 l A4 l A3

CALENDAR
2021
CARD &
WEDDING CARD
FLODER
แฟ้มเอกสาร

DESIGN PRICE
ค่าออกแบบ
4 Free 1 SET 10 AD
รายละเอียดแพคเก็จ/ออกแบบ รายละเอียดแพคเก็จ/ออกแบบ
ราคา 3,000 บาท ราคา 5,500 บาท
ลดแล้วเหลือเพียง 2,700 บ. ตกราคาชิ้นละ 540.- เท่านั้น ลดแล้ว ลดอีก! ลดแล้วเหลือเพียง 4,950 บ. ตกราคาชิ้นละ 495.- เท่านั้น ลดแล้ว ลดอีก!
File Size : 800 x 800 pixel : 1 file
Format Color : RGB
รูปแบบการจัดส่งไฟล์ และไฟล์ที่จะได้รับ : .ai  / .jpg / .pdf ( Final File Only) ทางลิ้งค์ดาวน์โหลดไฟล์ หรืออีเมลล์
จำนวนชิ้นงานทั้งหมด : 5 ชิ้น จำนวนชิ้นงานทั้งหมด : 10 ชิ้น
สิทธิและขอบเขตการแก้ไขงาน :
สามารถแก้ไขรายละเอียดและส่วนต่างๆในไฟล์ได้จนกว่าจะพอใจ โดยบริษัทฯ อนุโลมให้ลูกค้าเปลี่ยนรูปแบบ/ขอบเขต/ข้อมูล หรือธีมของงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยรวมงานเกินกว่ากำหนด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คิดเป็น 30%  ของค่าออกแบบ ต่อการเปลี่ยนรูปแบบ 1 ครั้ง

**ข้อแนะนำ**

บริษัทฯไม่มีความต้องการที่จะให้ลูกค้าเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนธีมงานเพิ่มเติม จึงขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่าน กำหนดรูปแบบและธีมงานที่ต้องการให้แน่ชัดก่อนการออกแบบ และชี้แจง สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ออกแบบให้มีความเข้าใจตรงกัน
เพื่อการทำงานที่รวดเร็ว กระชับ และตรงจุดประสงค์ของทั้ง 2 ฝ่าย
**หมายเหตุ** ปกติราคาค่าออกแบบ 800 บ. ต่อชิ้น
โดยราคาพิเศษนี้ให้สิทธิเฉพาะลูกค้ามีดีไซน์ ได้ตลอดเดือน มีนาคม-เมษายน พ.ศ.2563 นี้เท่านั้น
ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
PRICE  UPDATE : 03_2020
 
 
Tel : 02-1900-750-52   E-mail : [email protected]
 
Since 2008 l Coyright @ 2020 [ Designed by www.meedesign.com ]