Last Version @ 2020 HOME
หน้าแรก
PRODUCT INKJET
งานอิงค์เจท
วิธีเตรียม
ไฟล์งาน
SEND FILE
ส่งไฟล์งาน
ขั้นตอน
การทำงาน
CONTACT
ติดต่อเรา
www.meedesign.com

SOCIAL MEDIA AD

BUSINESS
CARD

BROCHURE
A5 l A4 l A3

CALENDAR
2021
CARD &
WEDDING CARD
FLODER
แฟ้มเอกสาร

DESIGN PRICE
ค่าออกแบบ
     
   
   

*เงื่อนไข* ส่วนลดเฉพาะค่าออกแบบ 20%

- ลดค่าออกแบบทั้งเว็บ ทุกตารางที่มีราคาค่าออกแบบแสดง เมื่อลูกค้าสั่งพิมพ์งานกับโรงพิมพ์
ยกเว้นงานพิมพ์นามบัตรทุกรายการไม่ร่วมโปรโมชั่น ลดค่าออกแบบ 20%

หมดเขต 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นี้เท่านั้น
 
การ์ดแต่งงาน / การ์ดเชิญ / การ์ดปีใหม่ หรือการ์ดในโอกาสพิเศษต่างๆ
UPDATE PRICE <06_2021>
 
 
 
หมายเหตุ*
- ลูกค้าออกแบบฟรี จะได้รับเพียงไฟล์ .jpg /.pdf หรือสกุลไฟล์ภาพอื่นๆที่สามารถดูชัดเจนในความละเอียดไม่เกิน 72 pixel เท่านั้นหากลูกค้าท่านใดต้องการไฟล์ต้นฉบับ จะไม่สามารถเข้าโปรโมชั่น ออกแบบฟรี ได้ และต้องเสียค่าออกแบบในอัตราปกติตามที่ฝ่ายขายระบุในใบเสนอราคา
- ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
- ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง
- ใช้ระยะเวลาผลิต อย่างน้อย 5-7 วันทำการ สำหรับงานพิมพ์ปกติ และงานเคลือบด้าน / 10-15 วันทำการ สำหรับงานสปอตยูวี นับจากวันที่ลูกค้ายืนยันแบบและมัดจำ 50%
 
 
Tel : 02-1900-750-52   E-mail : [email protected]
 
Since 2008 l Coyright @ 2020 [ Designed by www.meedesign.com ]