Last Version @ 2020 HOME
หน้าแรก
PRODUCT INKJET
งานอิงค์เจท
วิธีเตรียม
ไฟล์งาน
SEND FILE
ส่งไฟล์งาน
ขั้นตอน
การทำงาน
CONTACT
ติดต่อเรา
www.meedesign.com

SOCIAL MEDIA AD

BUSINESS
CARD

BROCHURE
A5 l A4 l A3

CALENDAR
2021
CARD &
WEDDING CARD
FLODER
แฟ้มเอกสาร

DESIGN PRICE
ค่าออกแบบ
   
ขั้นตอนการชำระเงิน
 

1. โอนชำระค่าเปิดงานออกแบบ ขั้นต่ำ 1,500.- หรือตามความเหมาะสมของงาน /ตามที่ระบุในใบเสนอราคา
2. โอนชำระ 50% แรก ทันทีหลังจากยืนยันแบบสั่งพิมพ์กับทีมกราฟฟิค
2. ชำระส่วนที่เหลือ ในวันจัดส่งสินค้า หรือตามตกลงกับฝ่ายขาย
3. กรณียอดสินค้าไม่เกิน 6,000 บาท กรุณาชาระค่าสินค้า เต็มจานวนก่อนการสั่งผลิต หรือหลังจากยืนยันแบบสั่งพิมพ์
4. สาหรับลูกค้าออกแบบฟรี ต้องโอนมัดจำค่าเปิดงานตามมูลค่าของค่าออกแบบ เพื่อเป็นการเปิดใบสั่งซื้อและออกแบบ

 

กรณีงานที่จัดจ้างเฉพาะตัวไฟล์อาร์ตเวิร์ก (สั่งออกแบบเฉพาะตัวไฟล์ ไม่มีการสั่งพิมพ์)

 
 

1. ชำระเงิน 50% เพื่อเปิดใบสั่งซื้อ ก่อนทำการออกแบบ
2. และอีก 50% ในวันนัดส่งไฟล์ (จะจัดส่งไฟล์หลังจากมีการโอนชำระค่าอาร์ตเวิร์กและมีส่งหลักฐานการชำระแล้ว)

 
     

 

โอนชำระค่าสินค้าได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ตามบัญชีดังนี้  

 

ชื่อบัญชี บริษัท ซัคเซ็ส ริช พรอพเพอร์ที จำกัด
สาขา บิ๊กซีรามอินทรา
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
เลขที่บัญชี 405-097-5673
ชื่อบัญชี ณิชกุล แสงเลิศ
สาขา โลตัสวังหิน
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
เลขที่บัญชี 640-208-4837
   

 

* หากทางลูกค้าสะดวกบัญชีธนาคารอื่นๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-1900-750-51 / [email protected]*
กรณีสั่งจ่ายเป็นเชค รบกวนแจ้งฝ่ายขายล่วงหน้า ก่อนทำการออกใบเสนอราคาค่ะ
โปรดอย่าลืม !!! 
ทุกครั้งที่ลูกค้ามีการโอนชำระสินค้า มีดีไซน์ขอรบกวนลูกค้าทุกท่าน ส่งหลักฐานการโอนเงินทุกครั้ง เพื่่อป้องกันการตกหล่นหรือสลับใบ pay in
เนื่องจากในแต่ละวันมีจำนวนยอดของลูกค้าเป็นำจำนวนมาก จึงไม่สามารถเช็คโดยไม่มีเอกสารยืนยันได้ค่ะ
 
Tel : 02-1900-750-52   E-mail : [email protected]
 
Since 2008 l Coyright @ 2020 [ Designed by www.meedesign.com ]