Last Version @ 2020 HOME
หน้าแรก
PRODUCT INKJET
งานอิงค์เจท
วิธีเตรียม
ไฟล์งาน
SEND FILE
ส่งไฟล์งาน
ขั้นตอน
การทำงาน
CONTACT
ติดต่อเรา
www.meedesign.com

SOCIAL MEDIA AD

BUSINESS
CARD

BROCHURE
A5 l A4 l A3

CALENDAR
2021
CARD &
WEDDING CARD
FLODER
แฟ้มเอกสาร

DESIGN PRICE
ค่าออกแบบ
 
*ยกเว้นงานพิมพ์นามบัตรทุกรายการไม่ร่วมโปรโมชั่น ลดค่าออกแบบ 20%*

ดูวิธีตรวจสอบขนาดงานจริงโดยการ Print out เพื่อตรวจสอบขนาดตัวอักษร/ตัวสะกด ที่นี่ค่ะ Click!!


นามบัตร อาร์ตการ์ด 250 แกรม พิมพ์ 4 สี (ไม่เคลือบ)
BUSINESS CARD : ARTCARD PAPER 250 gram (not coated)
ART CARD
250 g.
NOTE*
จำนวน (ใบ)
Quantity (Sheet)
พิมพ์ 1 ด้าน
ราคา:ใบ
1 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
พิมพ์ 2 ด้าน
ราคา:ใบ
2 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
ค่าออกแบบ/ARTWORK
1หน้า = 200.-
2หน้า = 300.-
200 0.90 180.- 1.20 240.- OFFSET
300 0.85 255.- 1.10 330.- OFFSET
500 0.75 375.- 1.00 500.- OFFSET
1,000 0.68 680.- 0.90 900.- ส่งฟรี
2,000 0.65 1,300.- 0.88 1,760.- ส่งฟรี
3,000 0.60 1,800.- 0.85 2,550.- ส่งฟรี
5,000 0.55 2,750.- 0.80 4,000.- ส่งฟรี


ระบบพิมพ์ออฟเซท 5-7 วันทำการ
* นามบัตรอาร์ตการ์ด 250 แกรม ไม่เคลือบ (กรณีงานเร่งใช้ด่วน กรุณาแจ้งกำหนดวันกับเจ้าหน้าที่ค่ะ)

โดยระบบดิจิตอลจะมีสีเข้ม และความละเอียดเม็ดสีน้อยกว่างานออฟเซท งานไล่สี guardian อาจมองเห็นริ้วสี หากซีเรียจเรื่องสี รบกวนระบุฝ่ายขายว่าต้องการงานระบบออฟเซท ระยะเวลาผลิต 5-7 วันทำการค่ะ

จำนวนตั้งแต่ 1,000 ใบขึ้นไป ที่ไม่มีกำหนดรับงานด่วน จะเป็นงานพิมพ์ออฟเซท ใช้เวลา 5-7 วันทำการค่ะ  *ราคายังไม่รวมภาษี

 
 
นามบัตร อาร์ตการ์ด 250 แกรม พิมพ์ 4 สี + เคลือบด้าน 2 ด้าน (ออฟเซท)
BUSINESS CARD : ARTCARD PAPER 250 gram Offset Print +OPP Mate 2Page
ART CARD
250 g.
OPP MATE
NOTE*
จำนวน (ใบ)
Quantity (Sheet)
พิมพ์ 1 ด้าน
ราคา:ใบ
1 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
พิมพ์ 2 ด้าน
ราคา:ใบ
2 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
ค่าออกแบบ/ARTWORK
1หน้า = 200.-
2หน้า = 300.-
200 1.80 380.- 2.40 480.-  
300 1.65 495.- 2.20 660.-  
500 1.20 700.- 1.80 900.-  
1,000 1.00 1,000.- 1.50 1,500.- ส่งฟรี
2,000 0.95 1,900.- 1.40 2,800.- ส่งฟรี
3,000 0.90 2,700.- 1.30 3,900.- ส่งฟรี
5,000 0.85 4,250.- 1.20 6,000.- ส่งฟรี
* นามบัตรเคลือบด้าน ใช้ระยะเวลาในการผลิต 5-7 วันทำการ ค่ะ */ ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง / งานด่วนกรุณาแจ้งฝ่ายขายก่อนทำใบเสนอราคา
 
นามบัตร อาร์ตการ์ด 250 แกรม พิมพ์ 4 สี + เคลือบมัน 2 ด้าน (ดิจิตอลเท่านั้น)
BUSINESS CARD : ARTCARD PAPER 250 gram (Digital Print) +Gloss Laminate 2Page
ART CARD
250 g.
Gloss Laminate
NOTE*
จำนวน (ใบ)
Quantity (Sheet)
พิมพ์ 1 ด้าน
ราคา:ใบ
1 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
พิมพ์ 2 ด้าน
ราคา:ใบ
2 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
ค่าออกแบบ/ARTWORK
1หน้า = 200.-
2หน้า = 300.-
200 2.30 420.- 2.50 500.-  
300 2.10 420.- 2.40 500.-  
500 2.00 1,000.- 2.20 1,100.-  
1,000 1.95 1,950.- 2.00 2,000.- ส่งฟรี
2,000 1.85 3,700.- 1.98 3,960.- ส่งฟรี
3,000 1.70 5,100.- 1.89 5,670.- ส่งฟรี
5,000 0.98 4.900.- 1.65 8,250.- ส่งฟรี
* นามบัตรเคลือบมัน จะมีลงเฉพาะระบบดิจิตอลเท่านั้น  /  ใช้ระยะเวลาในการผลิต 3-5 วันทำการ ค่ะ */ ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง
 
นามบัตร PVC 200 แกรม พิมพ์ 4 สี (ออฟเซท)
BUSINESS CARD : PVC 200 gram Offset Print
PVC
200 g.
NOTE*
จำนวน (ใบ)
Quantity (Sheet)
พิมพ์ 1 ด้าน
ราคา:ใบ
1 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
พิมพ์ 2 ด้าน
ราคา:ใบ
2 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
ค่าออกแบบ/ARTWORK
1หน้า = 200.-
2หน้า = 300.-
200 2.50 500.- 3.50 700.-  
300 2.48 744.- 3.48 1,044.-  
500 2.00 1,000.- 2.50 1,250.-  
1,000 1.75 1,750.- 2.00 2,000.- ส่งฟรี
2,000 1.50 3,000.- 1.75 3,500.- ส่งฟรี
3,000 1.25 3,750.- 1.50 4,500.- ส่งฟรี
5,000 1.00 5,000.- 1.25 6,250.- ส่งฟรี
* นามบัตร PVC 200 แกรม ใช้ระยะเวลาในการผลิต 5-7 วันทำการ ค่ะ */ ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง
 
 
นามบัตร อาร์ตการ์ด 300 แกรม พิมพ์ 4 สี (ไม่เคลือบ) (ออฟเซท)
BUSINESS CARD : ARTCARD PAPER 300 gram Offset Print (Not Coated)
ART CARD
300 g.
NOTE*
จำนวน (ใบ)
Quantity (Sheet)
พิมพ์ 1 ด้าน
ราคา:ใบ
1 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
พิมพ์ 2 ด้าน
ราคา:ใบ
2 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
ค่าออกแบบ/ARTWORK
1หน้า = 200.-
2หน้า = 300.-
200 2.70 540.- 3.00 600.-  
300 2.30 690.- 2.80 840.-  
500 2.20 1,100.- 2.60 1,300.-  
1,000 2.00 2,000.- 2.50 2,500.- ส่งฟรี
2,000 1.95 3,900.- 2.30 4,600.- ส่งฟรี
3,000 1.85 5,550.- 2.20 6,600.- ส่งฟรี
5,000 1.60 8,000.- 1.85 9,250.- ส่งฟรี
* นามบัตรอาร์ตการ์ด 300 แกรม ใช้ระยะเวลาในการผลิต 5-7 วันทำการ ค่ะ */ ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง
 
นามบัตร อาร์ตการ์ด 300 แกรม พิมพ์ 4 สี + เคลือบด้าน (ดิจิตอลเท่านั้น)
BUSINESS CARD : ARTCARD PAPER 250 gram Offset Print +OPP Mate 2Page
(DIGITAL only)
ART CARD
300 g.
OPP MATE
NOTE*
จำนวน (ใบ)
Quantity (Sheet)
พิมพ์ 1 ด้าน
ราคา:ใบ
1 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
พิมพ์ 2 ด้าน
ราคา:ใบ
2 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
ค่าออกแบบ/ARTWORK
1หน้า = 200.-
2หน้า = 300.-
200 3.00 600.- 3.50 700.-  
300 2.50 750.- 3.00 900.-  
500 2.50 1,250.- 2.80 1,400.-  
1,000 2.30 2,300.- 2.65 2,650.- ส่งฟรี
2,000 2.03 4,060.- 2.50 5,000.- ส่งฟรี
3,000 2.00 6,000.- 2.30 6,900.- ส่งฟรี
5,000 1.85 9,250.- 2.00 10,000.- ส่งฟรี

* นามบัตรอาร์ตการ์ด 300 แกรม+เคลือบด้าน ราคาในตารางนี้เป็นพิมพ์ระบบดิจิตอลเท่านั้น
หากต้องการลงออฟเซท จะต้องใช้ราคาเท่ากับงาน 300 แกรม+สปอต 2 หน้าค่ะ กรุณาย้ำและระบุกับเจ้าหน้าที่ ที่รับออเดอร์ค่ะ
หากไม่ได้ระบุย้ำมาว่าเอาระบบออฟเซท งานจะลงเป็นระบบดิจิตอลทุกกรณีค่ะ

ดิจิตอล - ใช้ระยะเวลาในการผลิต 5-7 วันทำการ //// ออฟเซท - ใช้ระยะเวลาในการผลิต 7-10 วันทำการ ค่ะ */ ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

นามบัตร อาร์ตการ์ด 300 แกรม พิมพ์ 4 สี + เคลือบด้าน + สปอตยูวี 2 ด้าน (ออฟเซท)
BUSINESS CARD : ARTCARD PAPER 300 gram (Offset Print) +OPP Mate+Spot UV 2 Page

และ นามบัตร อาร์ตการ์ด 300 แกรม พิมพ์ 4 สี + เคลือบด้าน(ออฟเซท)
BUSINESS CARD : ARTCARD PAPER 250 gram Offset Print +OPP Mate 2Page

ART CARD
300 g.
SPOT UV
NOTE*
จำนวน (ใบ)
Quantity (Sheet)
พิมพ์ 1 หรือ 2 ด้าน 
ราคา:ใบ
1 or 2 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
ค่าออกแบบ/ARTWORK
1หน้า = 200.-
2หน้า = 300.-
200 5.50 1,100.-  
300 5.00 1,500.-  
500 4.80 2,400.-  
1,000 4.65 4,650.- ส่งฟรี
2,000 4.50 9,000.- ส่งฟรี
3,000 4.20 12,600.- ส่งฟรี
5,000 3.90 19,500.- ส่งฟรี

* นามบัตรสปอตยูวี ใช้ระยะเวลาในการผลิต 10-15 วันทำการ ค่ะ * / ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง
กรณีลูกค้าต้องการงานพิมพ์ 1 หน้า+เคลือบด้าน+สปอตยูวี 1 หน้า หรือ อาร์ตการ์ด 300 แรม+เคลือบด้าน จะคิดราคาเท่ากับงานสปอต 2 หน้า

 

นามบัตร K-ONE 210 แกรม (กระดาษปอนด์ละเอียด)
พิมพ์ 4 สี (ออฟเซท)
BUSINESS CARD : K-ONE 210 gram Offset Print (Not Coated)

K-ONE
210 g.
NOTE*
จำนวน (ใบ)
Quantity (Sheet)
พิมพ์ 1 ด้าน
ราคา:ใบ
1 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
พิมพ์ 2 ด้าน
ราคา:ใบ
2 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
ค่าออกแบบ/ARTWORK
1หน้า = 200.-
2หน้า = 300.-
200 3.00 600.- 3.40 680.-  
300 2.45 735.- 3.15 945.-  
500 2.25 1,125.- 2.75 1,375.-  
1,000 2.00 2,000.- 2.50 2,500.- ส่งฟรี
2,000 1.90 3,800.- 2.40 4,800.- ส่งฟรี
3,000 1.75 5,250.- 2.30 6,900.- ส่งฟรี
5,000 1.50 7,500.- 1.90 9,500.- ส่งฟรี
* นามบัตร rough paper 210/240 แกรม ใช้ระยะเวลาในการผลิต 5-7 วันทำการค่ะ */ ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง
 


นามบัตร K-ONE 240 แกรม (กระดาษปอนด์เนื้อละเอียด) พิมพ์ 4 สี (ออฟเซท)
BUSINESS CARD : K-ONE 240 gram Offset Print (Not Coated)

K-ONE
240 g.
NOTE*
จำนวน (ใบ)
Quantity (Sheet)
พิมพ์ 1 ด้าน
ราคา:ใบ
1 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
พิมพ์ 2 ด้าน
ราคา:ใบ
2 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
ค่าออกแบบ/ARTWORK
1หน้า = 200.-
2หน้า = 300.-
200 3.20 640.- 3.60 720.-  
300 2.50 750.- 3.50 1,050.-  
500 2.40 1,200.- 3.40 1,700.-  
1,000 2.30 2,300.- 3.20 3,200.- ส่งฟรี
2,000 2.15 4,300.- 3.10 6,200.- ส่งฟรี
3,000 2.00 6,000.- 2.85 8,550.- ส่งฟรี
5,000 1.85 9,250.- 2.00 10,000.- ส่งฟรี
* นามบัตร rough paper 210/240 แกรม ใช้ระยะเวลาในการผลิต 5-7 วันทำการค่ะ */ ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง
 

นามบัตร Green card 200 แกรม (กระดาษกรีนรีด-พื้นสีครีม)
พิมพ์ 4 สี (ดิจิตอล)
BUSINESS CARD : Green card 200 gram Offset Print (Not Coated)
GREEN CARD
200 g.
NOTE*
จำนวน (ใบ)
Quantity (Sheet)
พิมพ์ 1 ด้าน
ราคา:ใบ
1 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
พิมพ์ 2 ด้าน
ราคา:ใบ
2 Page / Price:Sheet
รวม / บาท
total / Baht
ค่าออกแบบ/ARTWORK
1หน้า = 200.-
2หน้า = 300.-
200 2.50 500.- 2.80 560.-  
300 2.40 720.- 2.70 810.-  
500 2.30 1,150.- 2.50 1,250.-  
1,000 2.20 2,200.- 2.40 2,400.- ส่งฟรี
2,000 2.00 4,000.- 2.30 4,600.- ส่งฟรี
3,000 1.90 5,700.- 2.20 6,600.- ส่งฟรี
5,000 1.50 7,500.- 1.90 9,500.- ส่งฟรี
* นามบัตร Green Card 200แกรม ใช้ระยะเวลาในการผลิต 2-3 วันทำการค่ะ */ ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง
 
Price Update : 06_2021
 

*โปรโมชั่นบริการแก้ไขไฟล์ฟรี *ทุกรายการนามบัตร บริการแก้ไขชื่อ/เบอร์/อีเมลล์ ฟรี เฉพาะกรณีสั่งพิมพ์พร้อมกันหลายชื่อ/แบบเดียวกันทั้งหมด/ต่างกันที่รายละเอียดในนามบัตร*
(ลูกค้าต้องมีไฟล์ที่สามารถแก้ไข texts ได้เท่านั้น เช่น Ai ไม่ได้ Create Outline / Psd ต้นฉบับ)
หากไม่มีไฟล์ต้นฉบับ ทางโรงพิมพ์จะขอคิดค่าดราฟแบบในอัตราเท่ากับค่าออกแบบ และให้ไฟล์ต้นฉบับไป 1 รายชื่อ

- กรณีเช็คไฟล์งานลูกค้า และมีไฟล์ต้นฉบับที่สามารถแก้ไขข้อมูลในนามบัตรได้ส่งให้เจ้าหน้าที่เราแก้ไข ทางเรามีบริการแก้ไขฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่ลูกค้าจะไม่ได้ไฟล์งานต้นฉบับของรายชื่อที่ทางเราแก้ไขให้ จะได้เฉพาะงานพิมพ์เท่านั้น
- กรณีเสียค่าออกแบบ จะคิดเฉพาะค่าออกแบบ เพียง 1 ไฟล์ คือ ชื่อแรกที่เป็นต้นแบบ หากมีรายชื่ออื่นๆจะมีบริการแก้ไขชื่อฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ลูกค้าจะได้ไฟล์งานต้นฉบับชื่อแรกที่เป็นต้นแบบ ส่วนรายชื่ออื่นๆจะได้เฉพาะงานพิมพ์เท่านั้น

*หมายเหตุ*
- ขนาดของนามบัตร บล๊อกมาตรฐานของโรงพิมพ์ คือ 9x5.4 cm. หากต้องการขนาดนอกเหนือจากนี้ ต้องระบุและแจ้งย้ำกับเจ้าหน้าทที่ ฝ่ายขาย/กราฟฟิค เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น หากไม่ได้ระบุขนาด ทางเจ้าหน้าที่จะจัดงานลงขนาดมาตรฐานทุกกรณี

- ลูกค้าออกแบบฟรี จะได้รับเพียงไฟล์ .jpg /.pdf หรือสกุลไฟล์ภาพอื่นๆที่สามารถดูชัดเจนในความละเอียดไม่เกิน 72 pixel เท่านั้นหากลูกค้าท่านใดต้องการไฟล์ต้นฉบับ จะไม่สามารถเข้าโปรโมชั่น ออกแบบฟรี ได้ และต้องเสียค่าออกแบบในอัตราปกติตามที่ฝ่ายขายระบุในใบเสนอราคา
- ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง
- กรณีสั่งพิมพ์มากกว่า 1 ชื่อ และใช้ไฟล์แบบเดียว บริการเปลี่ยนชื่อ/ข้อมูลฟรี (หากมีการคิดค่าออกแบบ จะได้ไฟล์ต้นฉบับเพียง 1 ชื่อเท่านั้น)
- ระยะเวลาที่แจ้งท้ายตาราง จะเป็นระยะเวลาโดยปกติที่โรงพิมพ์รันคิวงานพิมพ์ โดยนับจากวันที่ลูกค้ายืนยันแบบและมัดจำตามยอดงานในใบเสนอราคาแล้ว
- นามบัตร จำนวนไม่เกิน 2,000 ใบและต่างจังหวัด จะจัดส่งโดยไปรษณีย์ ลงทะเบียน หรือ EMS หากสะดวกมารับของด้วยตนเองกรุณาแจ้งฝ่ายขาย ก่อนทำการออกใบเสนอราคา
- สำหรับลูกค้ามีไฟล์ออกแบบมาเอง กรุณาปรับไฟล์โดยเพิ่มพื้นหลังของงานโดยรอบด้านละ 0.5 ซม. จากขนาดปกติ 9 x 5.4 cm เป็น 10 x 6.4 cm.
- หากต้องการเพิ่มไดคัทมุมมน +เพิ่มใบละ 0.40 บ. (ไดคัทมาตรฐานของทางโรงพิมพ์มุมขนาด 0.60 ซม.เท่านั้น)

*สอบถามเกี่ยวกับการเตรียมไฟล์ โทร. 02-1900-751*


ขนาดการวางงานตามเส้นไกด์ของโรงพิมพ์ค่ะ / ขนาดเผื่อตัดตก

Download Guide For Design Business Card (illustrator CS4)
 
 
 
Tel : 02-1900-750-52   E-mail : [email protected]
 
Since 2008 l Coyright @ 2020 [ Designed by www.meedesign.com ]