Last Version @ 2020 HOME
หน้าแรก
PRODUCT INKJET
งานอิงค์เจท
วิธีเตรียม
ไฟล์งาน
SEND FILE
ส่งไฟล์งาน
ขั้นตอน
การทำงาน
CONTACT
ติดต่อเรา
www.meedesign.com

SOCIAL MEDIA AD

BUSINESS
CARD

BROCHURE
A5 l A4 l A3

CALENDAR
2021
CARD &
WEDDING CARD
FLODER
แฟ้มเอกสาร

DESIGN PRICE
ค่าออกแบบ
 
 
   
     
  เงื่อนไขงานพิมพ์ระบบดิจิตอล  
  - จะต้องเป็นงานขนาดมาตรฐาน เช่น A3,A4,A5, 1/3A4 เท่านั้น หากเป็นขนาดอื่นๆ กรุณาแจ้งขนาด กว้าง x ยาว (ซม.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตีราคางานพิมพ์ค่ะ
- ระยะเวลาจัดพิมพ์ โดยประมาณ 1-3 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์) โดยจะเริ่มพิมพ์หลังจากมีการยืนยันสั่งพิมพ์ และชำระต่าพิมพ์เรียบร้อยแล้ว *ไม่นับรวมการจัดส่ง*
- กรณียอดสั่งซื้อไม่เกิน 6,000 บาท จะต้องชำระจำนวนเต็มก่อนเริ่มพิมพ์ หากมียอดเกิน 6,000 บาท สามาถแบ่งจ่ายเป็น 60% หลังจากยืนยันสั่งพืมพ์ และ 40% ก่อนรับสินค้า
- สีของงานพิมพ์ระบบดิจิตอล จะมีความเข้ม และสีสดใสกว่างานพิมพ์ระบบออฟเซท
- สีงานพิมพ์ดิจิตอล จะมีความมันวาวของสีที่ลงลนเนื้อกระดาษ มากกว่าสีพิมพ์ระบบออฟเซท
- ขนาดและจำนวนนอกเหนือจากตารางราคา กรุณาติดต่อฝ่ายขาย เพื่อสอบถามขอใบเสนอราคาค่ะ
 
   
   
   
 
     
 
Tel : 02-1900-750-52   E-mail : [email protected]
 
Since 2008 l Coyright @ 2020 [ Designed by www.meedesign.com ]