Last Version @ 2020 HOME
หน้าแรก
PRODUCT INKJET
งานอิงค์เจท
วิธีเตรียม
ไฟล์งาน
SEND FILE
ส่งไฟล์งาน
ขั้นตอน
การทำงาน
CONTACT
ติดต่อเรา
www.meedesign.com

SOCIAL MEDIA AD

BUSINESS
CARD

BROCHURE
A5 l A4 l A3

CALENDAR
2020
CARD &
WEDDING CARD
FLODER
แฟ้มเอกสาร

DESIGN PRICE
ค่าออกแบบ 
 
* ราคาดังกล่าว คือราคาพิมพ์ระบบดิจิตอล ไม่สามารถเอาคุณภาพและราคางานเทียบกับงานพิมพ์ระบบออฟเซทได้ / ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าออกแบบ และค่าจัดส่ง *
จำนวน
พิมพ์ / ใบ
พิมพ์ดิจิตอล ขนาด 1/3A4 กระดาษ อาร์ตมัน 105 แกรม พิมพ์ 4 สี ค่าพับ + เพิ่ม
(ถ้ามี)
1/3A4
105 gsm.
พิพม์ 1 ด้าน/ราคา(ใบ) คิดเป็นเงิน (บ.) พิพม์ 2 ด้าน/ราคา(ใบ) คิดเป็นเงิน (บ.) 1 พับ 2 พับ
20 7.00   9.00   ฟรี ไม่มีร่วมโปรฯใดๆ
50 7.00   9.00   ฟรี ไม่มีร่วมโปรฯใดๆ
100 7.00   9.00   ฟรี ไม่มีร่วมโปรฯใดๆ
200 7.00   9.00   ฟรี ไม่มีร่วมโปรฯใดๆ
300 5.00   7.00   100.- 200.- ไม่มีร่วมโปรฯใดๆ
400 5.00   7.00   100.- 200.- ไม่มีร่วมโปรฯใดๆ
500 5.00   7.00   100.- 200.- ไม่มีร่วมโปรฯใดๆ
 
จำนวน
พิมพ์ / ใบ
พิมพ์ดิจิตอล ขนาด 1/3A4 กระดาษ อาร์ตมัน 157 แกรม พิมพ์ 4 สี ค่าพับ + เพิ่ม
(ถ้ามี)
1/3A4
157 gsm.
พิพม์ 1 ด้าน/ราคา(ใบ) คิดเป็นเงิน (บ.) พิพม์ 2 ด้าน/ราคา(ใบ) คิดเป็นเงิน (บ.) 1 พับ 2 พับ
20 7.00   9.00   ฟรี ไม่มีร่วมโปรฯใดๆ
50 7.00   9.00   ฟรี ไม่มีร่วมโปรฯใดๆ
100 7.00   9.00   ฟรี ไม่มีร่วมโปรฯใดๆ
200 7.00   9.00   ฟรี ไม่มีร่วมโปรฯใดๆ
300 5.00   7.00   100.- 200.- ไม่มีร่วมโปรฯใดๆ
400 5.00   7.00   100.- 200.- ไม่มีร่วมโปรฯใดๆ
500 5.00   7.00   100.- 200.- ไม่มีร่วมโปรฯใดๆ
 
จำนวน
พิมพ์ / ใบ
พิมพ์ดิจิตอล ขนาด 1/3A4 กระดาษ อาร์ตการ์ด 250 แกรม พิมพ์ 4 สี ค่าพับ + เพิ่ม
(ถ้ามี)
1/3A4
250 gsm.
พิพม์ 1 ด้าน/ราคา(ใบ) คิดเป็นเงิน (บ.) พิพม์ 2 ด้าน/ราคา(ใบ) คิดเป็นเงิน (บ.) 1 พับ 2 พับ
20 10.00   12.00   ฟรี *ปั้มเส้นพับเท่านั้น*
50 10.00   12.00   ฟรี *ปั้มเส้นพับเท่านั้น*
100 10.00   12.00   ฟรี *ปั้มเส้นพับเท่านั้น*
200 10.00   12.00   ฟรี *ปั้มเส้นพับเท่านั้น*
300 8.00   10.00   100.- 200.- *ปั้มเส้นพับเท่านั้น*
400 8.00   10.00   100.- 200.- *ปั้มเส้นพับเท่านั้น*
500 8.00   10.00   100.- 200.- *ปั้มเส้นพับเท่านั้น*
 
 * เฉพาะกระดาษ อาร์ตการ์ด 250 แกรม จะไม่มีการพับไปให้ เนื่องจากกระดาษมีความหนา อาจทำให้สันกระดาษแตก/จะตีเส้นเป็นร่องไปให้เพื่อง่ายต่อการพับเท่านั้น
 
 
เงื่อนไขงานพิมพ์ระบบดิจิตอล
- จะต้องเป็นงานขนาดมาตรฐาน เช่น A3,A4,A5, 1/3A4 เท่านั้น หากเป็นขนาดอื่นๆ กรุณาแจ้งขนาด กว้าง x ยาว (ซม.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตีราคางานพิมพ์ค่ะ
- ระยะเวลาจัดพิมพ์ โดยประมาณ 1-3 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์) โดยจะเริ่มพิมพ์หลังจากมีการยืนยันสั่งพิมพ์ และชำระต่าพิมพ์เรียบร้อยแล้ว *ไม่นับรวมการจัดส่ง*
- กรณียอดสั่งซื้อไม่เกิน 6,000 บาท จะต้องชำระจำนวนเต็มก่อนเริ่มพิมพ์ หากมียอดเกิน 6,000 บาท สามาถแบ่งจ่ายเป็น 60% หลังจากยืนยันสั่งพืมพ์ และ 40% ก่อนรับสินค้า
- สีของงานพิมพ์ระบบดิจิตอล จะมีความเข้ม และสีสดใสกว่างานพิมพ์ระบบออฟเซท
- สีงานพิมพ์ดิจิตอล จะมีความมันวาวของสีที่ลงลนเนื้อกระดาษ มากกว่าสีพิมพ์ระบบออฟเซท
- ขนาดและจำนวนนอกเหนือจากตารางราคา กรุณาติดต่อฝ่ายขาย เพื่อสอบถามขอใบเสนอราคาค่ะ
 
 
 
 
Tel : 02-1900-750-52   E-mail : [email protected]
 
Since 2008 l Coyright @ 2020 [ Designed by www.meedesign.com ]