Last Version @ 2020 HOME
หน้าแรก
PRODUCT INKJET
งานอิงค์เจท
วิธีเตรียม
ไฟล์งาน
SEND FILE
ส่งไฟล์งาน
ขั้นตอน
การทำงาน
CONTACT
ติดต่อเรา
www.meedesign.com

SOCIAL MEDIA AD

BUSINESS
CARD

BROCHURE
A5 l A4 l A3

CALENDAR
2020
CARD &
WEDDING CARD
FLODER
แฟ้มเอกสาร

DESIGN PRICE
ค่าออกแบบ


finish Size 6 x 8 inch : for 2020
ปฏิทินราคาพิเศษ ถูกลงกว่าทุกปี สั่งพิมพ์วันนี้

พิเศษ! ลดค่าออกแบบปฏิทิน 50%

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาด 6x8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4 สี ทั้งเล่ม
แกนกลางกระดาษจั่วปังสีขาว เข้าห่วง 4 ข้อ 2 ช่วง (ตามรูป)

8 แผ่น 16 หน้า (แนวนอน / แนวตั้ง)

Size 6x8"

16 Page

จำนวน

 
อาร์ตการ์ด 210 แกรม
ARTCARD 210g
อาร์ตการ์ด 250 แกรม
ARTCARD 250g

K-One 210g
K-One 250g
PROMOTION
ราคา / เล่ม รวมเป็นเงิน ราคา / เล่ม รวมเป็นเงิน ราคา / เล่ม รวมเป็นเงิน ราคา / เล่ม รวมเป็นเงิน ค่าออกแบบปฏิทิน
2,000.- บาท
20 160.00 3,200.00 190.00 3,800.00 195.00 3,900.00 200.00 4,000.00 ไม่ร่วมโปรฯ
30 155.00 4,650.00 170.00 5,100.00 170.00 5,100.00 175.00 5,250.00 ไม่ร่วมโปรฯ
50 100.00 5,000.00 120.00 6,000.00 127.00 6,350.00 130.00 6,500.00 ไม่ร่วมโปรฯ
100 70.00 7,000.00 75.00 7,500.00 77.00 7,700.00 80.00 8,000.00 แถมฟรี ซองใส ขนาด 7x10 นิ้ว
200 45.00 9,000.00 50.00 10,000.00 53.00 10,600.00 55.00 11,000.00 แถมฟรี ซองใส ขนาด 7x10 นิ้ว
300 33.00 9,900.00 38.00 11,400.00 41.00 12,300.00 43.00 12,900.00 แถมฟรี ซองใส ขนาด 7x10 นิ้ว
400 27.00 10,800.00 35.00 14,000.00 39.00 15,600.00 40.00 16,000.00 แถมฟรี ซองใส ขนาด 7x10 นิ้ว
500 25.00 12,500.00 30.00 15,000.00 33.00 16,500.00 35.00 17,500.00 แถมฟรี ซองใส ขนาด 7x10 นิ้ว
600 24.00 14,400.00 29.00 17,400.00 30.00 18,000.00 32.00 19,200.00 แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 600 ใบ
700 23.00 16,100.00 26.00 18,200.00 28.00 19,600.00 30.00 21,000.00 แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 700 ใบ
800 22.00 17,600.00 24.00 19,200.00 27.00 21,600.00 29.00 23,200.00 แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 800 ใบ
900 21.00 18,900.00 23.00 20,700.00 26.00 23,400.00 28.00 25,200.00 แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 900 ใบ
1,000 20.00 20,000.00 22.00 22,000.00 25.00 25,000.00 27.00 27,000.00 ลดค่าออกแบบ 50% = 1,000 บ.
แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 1,000 ใบ
2,000 16.00 32,000.00 21.00 42,000.00 22.00 44,000.00 25.00 50,000.00 ลดค่าออกแบบ 50% = 1,000 บ.
แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 2,000 ใบ

3,000 15.00 45,000.00 18.00 54,000.00 19.00 57,000.00 21.00 63,000.00 ลดค่าออกแบบ 50% = 1,000 บ.
แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 3,000 ใบ


ตัวอย่าง กระดาษอาร์ตการ์ด ตัวอย่าง กระดาษ K-One คลิ้กเพื่อดูตัวอย่างกระดาษ
พิเศษ! เมื่อสั่งพิมพ์ปฏิทินกับเราวันนี้ แถมฟรี!
1. แถมฟรี !! ซองใส ขนาด 7x10 นิ้ว+แถบกาว 2 นิ้ว สำหรับปฏิทินจำนวน 100-500 เล่ม
2. แถมฟรี !! นามบัตรอาร์ตการ์ด 250 แกรม พิมพ์ออฟเซท 4 สี 2 หน้า -ไม่เคลือบ สำหรับปฏิทินจำนวน 600-3,000 เล่ม เท่าปฎิทินที่สั่งซื้อ


โปรโมชั่นของแถม เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อ/พิมพ์ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นี้เท่านั้น


** ซองเปล่า (ไม่พิมพ์) ขนาด 7x10 นิ้ว ราคาซองละ 3.- บาท ** (ฝาซองมีแถบกาว)
-ฝาด้าน 7 นิ้ว

 
***ซองปฏิทินแบบพิมพ์ 4 สี กรุณาสอบถามราคากับฝ่ายขายค่ะ

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาด 6x8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4 สี ทั้งเล่ม
แกนกลางกระดาษจั่วปังสีขาว เข้าห่วง 4 ข้อ 2 ช่วง (ตามรูป)

14 แผ่น 28 หน้า (แนวนอน / แนวตั้ง)

Size 6x8"
28 Page
จำนวน

อาร์ตการ์ด 210
แกรม

ARTCARD 210
g
อาร์ตการ์ด 250
แกรม

ARTCARD 250 g

K-One 210 g
K-One 250 g

PROMOTION
ราคา / เล่ม รวมเป็นเงิน ราคา / เล่ม รวมเป็นเงิน ราคา / เล่ม รวมเป็นเงิน ราคา / เล่ม รวมเป็นเงิน ค่าออกแบบปฏิทิน
4,000.- บาท
20 230.00 4,600.00 250.00 5,000.00 255.00 5,100.00 260.00 5,200.00 ไม่ร่วมโปรฯ
30 200.00 6,000.00 220.00 6,600.00 235.00 7,050.00 240.00 7,200.00 ไม่ร่วมโปรฯ
50 130.00 6,500.00 140.00 7,000.00 155.00 7,750.00 160.00 8,000.00 ไม่ร่วมโปรฯ
100 93.00 9,300.00 95.00 9,500.00 107.00 10,700.00 110.00 11,000.00 แถมฟรี ซองใส ขนาด 7x10 นิ้ว
200 73.00 14,600.00 75.00 15,000.00 76.00 15,200.00 78.00 15,600.00 แถมฟรี ซองใส ขนาด 7x10 นิ้ว
300 60.00 18,000.00 61.00 18,300.00 65.00 19,500.00 67.00 20,100.00 แถมฟรี ซองใส ขนาด 7x10 นิ้ว
400 53.00 21,200.00 54.00 21,600.00 54.00 21,600.00 58.00 23,200.00 แถมฟรี ซองใส ขนาด 7x10 นิ้ว
500 45.00 22,500.00 46.00 23,000.00 50.00 25,000.00 52.00 26,000.00 แถมฟรี ซองใส ขนาด 7x10 นิ้ว
600 43.00 25,800.00 44.00 26,400.00 46.00 27,600.00 48.00 28,800.00 แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 600 ใบ
700 41.00 28,700.00 43.00 30,100.00 44.00 30,800.00 45.00 31,500.00 แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 700 ใบ
800 38.00 30,400.00 39.00 31,200.00 41.00 32,800.00 43.00 34,400.00 แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 800 ใบ
900 35.00 31,500.00 36.00 32,400.00 39.00 35,100.00 41.00 36,900.00 แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 900 ใบ
1,000 32.00 32,000.00 33.00 33,000.00 38.00 38,000.00 40.00 40,000.00 ลดค่าออกแบบ 50% = 1,000 บ.
แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 1,000 ใบ
2,000 24.00 48,000.00 26.00 52,000.00 28.00 56,000.00 30.00 60,000.00 ลดค่าออกแบบ 50% = 1,000 บ.
แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 2,000 ใบ

3,000 21.00 63,000.00 23.00 69,000.00 25.00 75,000.00 28.00 84,000.00 ลดค่าออกแบบ 50% = 1,000 บ.
แถมฟรี นามบัตรเคลือบด้าน 3,000 ใบ


ตัวอย่าง กระดาษอาร์ตการ์ด ตัวอย่าง กระดาษ K-One คลิ้กเพื่อดูตัวอย่างกระดาษ

     
พิเศษ! เมื่อสั่งพิมพ์ปฏิทินกับเราวันนี้ แถมฟรี!
1. แถมฟรี !! ซองใส ขนาด 7x10 นิ้ว+แถบกาว 2 นิ้ว สำหรับปฏิทินจำนวน 100-500 เล่ม
2. แถมฟรี !! นามบัตรอาร์ตการ์ด 250 แกรม พิมพ์ออฟเซท 4 สี 2 หน้า -ไม่เคลือบ สำหรับปฏิทินจำนวน 600-3,000 เล่ม เท่าปฎิทินที่สั่งซื้อ


โปรโมชั่นของแถม เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อ/พิมพ์ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นี้เท่านั้น


** ซองเปล่า (ไม่พิมพ์) ขนาด 7x10 นิ้ว ราคาซองละ 3.- บาท ** (ฝาซองมีแถบกาว)
-ฝาด้าน 7 นิ้ว
 
ซองปฏิทินแบบพิมพ์ 4 สี กรุณาสอบถามราคากับฝ่ายขายค่ะ
       

  FREE TEMPLATE
: CALENDAR 2020

       
** แกนกลางปฏิทิน เป็นสีขาวเท่านั้น / เข้าห่วง 4 ข้อ 2 ช่วง สีขาว / ขนาดงาน/สเปคงานและจำนวนสั่งนอกเหนือตาราง รบกวนสอบถามฝ่ายขายค่ะ**
หมายเหตุ*
- ขนาดซองปฏิทิน สำหรับปฏิทินขนาด 6x8 นิ้ว คือ ขนาดสำเร็จ 7x10 นิ้ว
- ราคาซองในตาราง เป็นราคารวมพิมพ์ซอง พร้อมขึ้นรูปซอง ไม่มีกาวติดหัวซอง ฝาซองเปิดด้าน 7 นิ้ว เท่านั้น (ไม่มีบริการใส่ซองให้เนื่องจากมีปัญหาด้านการขนส่ง)
- ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรฯ ออกแบบราคาพิเศษตามโปรโมชั่นจะได้รับเพียงไฟล์ .jpg ที่สามารถดูชัดเจนในความละเอียดไม่เกิน 72 pixel เท่านั้น
  หากลูกค้าท่านใดต้องการไฟล์ต้นฉบับ จะไม่สามารถเข้าโปรโมชั่นนี้ได้ และต้องเสียค่าออกแบบในอัตราปกติตามที่ฝ่ายขายระบุในใบเสนอราคา
- ราคาต่อหน่วยในตารางนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%  , ค่าจัดส่ง และค่าออกแบบปฏิทิน
- ใช้ระยะเวลาผลิต อย่างน้อยประมาณ 20-25 วัน นับจากวันที่ลูกค้ายืนยันแบบและมัดจำ 60%
- กรณีลูกค้าต่างจังหวัด จัดส่งโดยขนส่งเอกชน เช่น รถทัวร์ หรือ ช่องทางอื่นๆ ตามตกลงกับฝ่ายขาย (สำหรับลูกค้านอกเขตพื้นที่ กทม. จะต้องชำระยอดทั้งหมดก่อนทำการจัดส่ง ทุกกรณี)

 

PRICE  UPDATE : 01_2019

 

 
Tel : 02-1900-750-52   E-mail : [email protected]
 
Since 2008 l Coyright @ 2020 [ Designed by www.meedesign.com ]