Last Version @ 2020 HOME
หน้าแรก
PRODUCT INKJET
งานอิงค์เจท
วิธีเตรียม
ไฟล์งาน
SEND FILE
ส่งไฟล์งาน
ขั้นตอน
การทำงาน
CONTACT
ติดต่อเรา
www.meedesign.com

SOCIAL MEDIA AD

BUSINESS
CARD

BROCHURE
A5 l A4 l A3

CALENDAR
2021
CARD &
WEDDING CARD
FLODER
แฟ้มเอกสาร

DESIGN PRICE
ค่าออกแบบ
*เงื่อนไข* ส่วนลด 5%
- ลดทั้งเว็บ ทุกตารางที่มีราคาแสดง ยกเว้นงานพิมพ์นามบัตรทุกรายการไม่ร่วมโปรโมชั่น ลด5%
หมดเขต 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 นี้เท่านั้น
จำนวน/ใบ ขนาด A5 อาร์ตมัน 105 แกรม พิมพ์ออฟเซท 4 สี ค่าพับ + เพิ่ม หมายเหตุ/ค่าออกแบบ
1 หน้า รวม (บ.) 2 หน้า รวม (บ.) พับครึ่ง A4-105 gsm
1,000 2.30 2,300 2.65 2,600 300.- 1P=700/2P=1,000
2,000 1.24 2,480 1.39 2,780 300.- 1P=700/2P=1,000
4,000 0.72 2,880 0.78 3,120 300.- 1P=700/2P=1,000
6,000 0.60 3,600 0.65 3,900 480.- 1P=700/2P=1,000
8,000 0.50 4,000 0.55 4,400 640.- 1P=700/2P=1,000
10,000 0.44 4,400 0.48 4,800 800.- 1P=700/2P=1,000
12,000 0.41 4,920 0.44 5,280 960.- 1P=700/2P=1,000
16,000 0.38 6,080 0.42 6,720 1,280.- 1P=700/2P=1,000
20,000 0.36 7,200 0.38 7,600 1,600.-
24,000 0.35 8,400 0.37 8,880 1,920.-
30,000 0.36 9,600 0.35 10,500 2,400.-
40,000 0.31 12,400 0.32 12,800 3,200.-

จำนวน/ใบ
ขนาด A5 อาร์ตมัน 130 แกรม พิมพ์ออฟเซท 4 สี ค่าพับ + เพิ่ม หมายเหตุ/ค่าออกแบบ
1 หน้า รวม (บ.) 2 หน้า รวม (บ.) พับครึ่ง A4-130 gsm
1,000 2.40 2,400 2.75 2,750 300.- 1P=700/2P=1,000
2,000 1.29 2,580 1.43 2,800 300.- 1P=700/2P=1,000
4,000 0.76 3,040 0.84 3,360 300.- 1P=700/2P=1,000
6,000 0.65 3,900 0.70 4,200 480.- 1P=700/2P=1,000
8,000 0.55 4,400 0.58 4,640 640.- 1P=700/2P=1,000
10,000 0.47 4,700 0.52 5,200 800.- 1P=700/2P=1,000
12,000 0.44 5,280 0.48 5,740 960.- 1P=700/2P=1,000
16,000 0.42 6,720 0.46 7,360 1,280.- 1P=700/2P=1,000
20,000 0.40 8,000 0.44 8,800 1,600.-
24,000 0.38 9,120 0.42 10,080 1,920.-
30,000 0.35 10,500 0.39 11,700 2,400.-
40,000 0.32 12,800 0.35 14,000 3,200.-

จำนวน/ใบ ขนาด A5 อาร์ตมัน 160 แกรม พิมพ์ออฟเซท 4 สี ค่าพับ + เพิ่ม หมายเหตุ/ค่าออกแบบ
1 หน้า รวม (บ.) 2 หน้า รวม (บ.) พับครึ่ง A4-160 gsm
1,000 2.70 2,700 3.10 3,100 300.- 1P=700/2P=1,000
2,000 1.41 2,820 1.60 3,200 300.- 1P=700/2P=1,000
4,000 0.81 3,240 0.94 3,760 300.- 1P=700/2P=1,000
6,000 0.78 4,680 0.85 5,100 480.- 1P=700/2P=1,000
8,000 0.65 5,200 0.70 5,600 640.- 1P=700/2P=1,000
10,000 0.57 5,700 0.62 6,200 800.- 1P=700/2P=1,000
12,000 0.50 6,000 0.56 6,720 960.- 1P=700/2P=1,000
16,000 0.46 7,360 0.50 8,000 1,280.- 1P=700/2P=1,000
20,000 0.45 9,000 0.49 9,800 1,600.-
24,000 0.43 10,320 0.47 11,280 1,920.-
30,000 0.40 12,000 0.44 13,200 2,400.-
40,000 0.36 14,400 0.39 15,600 3,200.-

PRICE  UPDATE : 02_2021
Download Guide For Design BC-A5 (illustrator CS4)

ลูกค้าออกแบบฟรี จะได้รับเพียงไฟล์ .jpg /.pdf หรือสกุลไฟล์ภาพอื่นๆที่สามารถดูชัดเจนในความละเอียดไม่เกิน 72 pixel เท่านั้นหากลูกค้าท่านใดต้องการไฟล์ต้นฉบับ จะไม่สามารถเข้าโปรโมชั่น ออกแบบฟรี ได้ และต้องเสียค่าออกแบบในอัตราปกติตามที่ฝ่ายขายระบุในใบเสนอราคา
  *ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
*ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง
*ราคาดังกล่าวเป็นราคางานเพลทรวม ใช้ระยะเวลาผลิต อย่างน้อย 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้ายืนยันแบบและมัดจำ 50%

* งานตัดของรูปแบบงานขอบเสมอโดบรอบ จะมีการคลาดเคลื่อนของใบมีด 1-2 มิล ค่ะ
* ค่าสีงานพิมพ์จริง +- ค่าความ้เข้ม/สว่าง จากค่าสีในไฟล์ โดยประมาณ 10-15%
* การตรวจเชคสีทางหน้าจอของแต่ละเครื่อง ไม่สามารถยึดเป็นค่าสีต้นฉบับได้ เนื่องจากการตั้งค่าจอของแต่ละเครื่องไม่เท่ากัน หากลูกค้าท่านใดต้องการความแม่นยำของสี กรุณาแจ้งขอดูดิจิตอลพรู๊ฟทุกครั้งค่ะ (ดิจิตอล +- 10-15% จากไฟล์งานเช่นกัน) ● ลูกค้าที่จ้างออกแบบไฟล์งาน/ออกแบบ+พิมพ์ จะได้รับไฟล์ตันฉบับพร้อมพิมพ์ (embed/Creatoutline แล้ว) โดยส่งไฟล์ในรูปแบบ Link download หรือ แผ่น CD/DVD จัดส่งทางไปรษณีย์ (กรุณาแจ้งย้ำ ติดตามไฟล์งานกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง หลังจากยืนยันแบบค่ะ)

(ค่าบริการไรท์แผ่น CD = 50.- / DVD = 100.- /+ค่าส่ง ปณ. 50 บ. /// ฟรี หากเป็นไฟล์ขนาดใหญที่ไม่สามารถอัพโหลดลิ้งค์ได้)

 

 
Tel : 02-1900-750-52   E-mail : [email protected]
 
Since 2008 l Coyright @ 2020 [ Designed by www.meedesign.com ]